Edició 2018

Des de la VALLMORANTA volem donar les gràcies al David Solé per les imatges realitzades durant la cursa.

Organització VALLMORANTA