Edició 2019

Imatges Edició 2019

Des de la VALLMORANTA volem donar les gràcies al David Solé, a l’Anna Boqué i a l’Albert Montané per les imatges realitzades durant la cursa.

David Solé, Anna Boqué i Albert Montané